Foredrag

“Stedsidentitet uttrykt i strikkedesign”
Søndag 13:30 – 14:30

Lise Nymark

Foredraget er gratis. men du skal bestille plads her

Stedsidentitet uttrykt i strikkedesign

Mastergradsavhandlingen tar for seg hvordan stedsidentitet kan uttrykkes i strikkedesign.

Vår tids globalisering og hyppige endringer eksponerer oss for mange ulike fellesskap i form av fysiske og digitale møter. Opplevelse av tilhørighet og tilknytning til kulturelle fellesskap, eller i motsatt fall eksklusjon, kan vise deler av vår identitet og synliggjøres gjennom bekledning.

Gjennom masterarbeidet har en erfaringsbasert kunnskapsprosess dannet grunnlag for visuelle uttrykk av identitet. Fargeanalyser og overflateimitasjon ligger til grunn når uttrykk for stedsidentitet synliggjøres i strikkedesign.

Gjennom en designprosess har jeg utviklet tekstile uttrykk i klesplagg som gjenspeiler relasjonen mellom meg og mine nære omgivelser. Illustrasjoner og strikkede plagg er en visuell skildring av min tilknytning til omgivelsene.

Lise Nymark

Bosted Nesodden, utenfor Oslo, Norge

Tekstildesigner og lektor i kunst og håndverk. Jobber på Tangenåsen ungdomsskole

Har utgitt 4 bøker om strikking på CappelenDamm forlag. Flere av bøkene er oversatt og solgt internasjonalt